Thứ bảy, 16/11/2013, 12:09 (GMT+7)

Chàng và nàng

Họ sinh ra là để dành cho nhau.

Littlebird
Ảnh: Mun