Chết cười với trò 'tam sao thất bản' cực lầy của idol Kpop (2)

Team EXID chơi khá ăn ý, còn Monsta X, Beast khiến fan được dịp cười lăn.

Ốc Sên - (theo Kingfankpop)

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác