Thứ bảy, 26/10/2013, 12:00 (GMT+7)

Chơi khăm

Chơi nhau kiểu này thì còn mặt mũi nào nữa đây!

Littlebird
Ảnh: Mun