Chú cua 'tập tạ' bằng bút

Chủ nhân của chú cua liên tục khuyến khích chú bằng những tiếng hô nhịp nhàng. Video thú vị này được quay tại Rio de Janeiro, Brazil.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác