Thứ bảy, 17/8/2013, 08:31 (GMT+7)

Chú nhìn lại đi, anh không gay nhé

Chưa chi anh đã tưởng bở là thế nào nhỉ?

Ảnh: Mr Trần

Ảnh: Mr Trần

Ảnh: Mr Trần

Ảnh: Mr Trần

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113