Thứ tư, 20/11/2013, 10:13 (GMT+7)

Chung sở thích

Giá mà lúc nào cũng được nghe những câu lọt tai như thế này.

Littlebird
Ảnh: Mun