Quay lại iOne |

Bài dự thi

Cô mèo tên Bông

Mình là Trần Bông Bông, công việc hàng ngày của mình là ăn, ngủ, chơi.

Mình là Trần Bông Bông, sinh ngày 28/2/2019. Chị mình bảo rằng đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã đón mình về. Đến nay mình đã ở nhà chị được 1 năm.

Mình là Trần Bông Bông, sinh ngày 28/2/2019. Chị mình bảo rằng đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã đón mình về. Đến nay mình đã ở nhà chị được 1 năm.

Công việc hàng ngày của mình là ăn, ngủ, chơi rồi lại ăn, chơi, ngủ.

Công việc hàng ngày của mình là ăn, ngủ, chơi rồi lại ăn, chơi, ngủ.

Hồi mới về mình bé tí xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay chị, giờ sau 1 năm mình đã tròn hơn, xinh hơn.

Hồi mới về mình bé tí xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay chị, giờ sau 1 năm mình đã tròn hơn, xinh hơn.

Cô mèo tên Bông - 6
Cô mèo tên Bông - 8
Mọi người hãy thả tim cho mình nha. From Bông Bông with love.️️️️️

Mọi người hãy thả tim cho mình nha. From Bông Bông with love.️️️️️

Thủy Ngọc

Bình luận

Đơn vị thực hiện

Đơn vị đồng hành