'Con cưng của Mnet' tung clip luyện tập tiến bộ đáng ngạc nhiên

IZONE sử dụng 3 center luân phiên trong clip luyện tập đầu tiên, nhóm thể hiện sự đồng đều bất ngờ.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác