Cụ ông bơi qua sông để tránh chốt kiểm tra dịch Covid-19

Trung QuốcĐể sang bờ bên kia mua thức ăn mà không phải qua chốt kiểm tra thân nhiệt trên cầu, cụ ông cởi quần áo bơi qua sông.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác