Quay lại iOne |

Công bố giải

Giải thưởng

Cutest Pet

Chị em Na Nấm

Chị em Na Nấm

Hai chị em Na Nấm tuy rất cute hột me nhưng đanh đá lắm cả nhà ạ! Có mấy lúc được những khoảnh khắc yên tĩnh để mà chụp ảnh đâu.

Giải

Funniest Pet

Thỏ Áp Chảo 'ăn hại'

Thỏ Áp Chảo 'ăn hại'

Nếu Trái Đất có 2 loại động vật trong chuỗi thức ăn, 1 là ăn cỏ, 2 là ăn thịt, thì Áp Chảo nhà em chính là "động vật ăn hại". 

Top 3 tuần 3

Chị em Na Nấm

Chị em Na Nấm

Hai chị em Na Nấm tuy rất cute hột me nhưng đanh đá lắm cả nhà ạ! Có mấy lúc được những khoảnh khắc yên tĩnh để mà chụp ảnh đâu.
Thỏ Áp Chảo 'ăn hại'

Thỏ Áp Chảo 'ăn hại'

Nếu Trái Đất có 2 loại động vật trong chuỗi thức ăn, 1 là ăn cỏ, 2 là ăn thịt, thì Áp Chảo nhà em chính là "động vật ăn hại". 

Top 3 tuần 2

Top 3 tuần 1

Mocha Gâu Gâu chân ngắn

Mocha Gâu Gâu chân ngắn

Ngày bé em rõ mong manh, vừa lười ăn vừa nghịch phá, mà giờ chỉ mong em kiềm chế bớt không thì lăn nhanh hơn đi mất.

Giải thưởng

The cutest
Pet

3 triệu đồng

The Funniest
Pet

3 triệu đồng

Most-shared
moment

2 triệu đồng

Tin tức

Đơn vị thực hiện

Đơn vị đồng hành