Cứu hộ rút nước ra khỏi hang Tham Luang

Đây là một trong những nỗ lực để giải cứu các cậu bé đang mắc kẹt.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác