Đào Anh Khánh nhích từng cm quanh hồ Gươm

Để thử thách bản thân và kêu gọi bảo vệ môi trường, ngày 30/8 nghệ sĩ Đào Anh Khánh đi bộ một vòng hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), mỗi bước chỉ 1 cm.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác