Thứ tư, 27/6/2018, 10:35 (GMT+7)

Đề và đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia

Đề Địa lý có nhiều câu yêu cầu thí sinh sử dụng Atlat để trả lời về điều kiện tự nhiên, khoáng sản của Việt Nam.

Đáp án:

Tuyển sinh 247