Deepfake làm người chết 'động đậy'

Ứng dụng Deep Nostalgia tạo ra chuyển động trên khuôn mặt trong các bức ảnh tĩnh, giống hệt như thế giới phù thủy 'Harry Potter'.

Video: Reuters

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác