Quay lại iOne

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

DFF - PTIT Dance Club | DDALALA

DFF - PTIT Dance Club | DDALALA

DFF - PTIT Dance Club là nhóm nhảy được ra mắt năm 2019 do các bạn sinh viên của Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức và thành lập.
DFF - PTIT Dance Club | DDALALA
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành