Điều gì khiến cà phê đường tàu 'dù nguy hiểm vẫn hấp dẫn'?

Du khách nước ngoài bị thu hút bởi trải nghiệm 'ngồi cà phê, chuyện phiếm trên những ray tàu' còn giới trẻ trong nước coi đây là điểm check-in độc lạ. 

Thúy Quỳnh - Đình Tùng

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác