Chủ nhật, 13/12/2020, 15:00 (GMT+7)

Đột nhiên cảm thấy trưởng thành là cảm giác gì?

Trưởng thành không đợi tuổi, trưởng thành là khi bạn biết thay đổi để bản thân tốt hơn, là khi biết sống vì gia đình, bạn bè thay vì cho riêng mình.

Nam Phương