Fan Indonesia khóc khi gặp Big Bang

Được ở gần Big Bang trong buổi fanmeeting của nhóm tổ chức ở Indonesia, fan nữ liên tục khóc trước và sau khi nhảy cover Fantastic Baby.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác