Thứ sáu, 20/3/2020, 19:00 (GMT+7)

Fun Facts: 9 sự thật khiến bạn 'xoắn não'

Cơn nấc cụt của Charles Osborne bắt đầu vào năm 1922 khi ông 29 tuổi, với cường độ 40 lần/phút và chỉ giảm xuống 20 lần/phút khi ngủ.

Ddaeng (Tổng hợp)