Gấu trúc phấn khích chơi với tuyết

Jinhu - một con gấu trúc tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang thoải mái chơi đùa trong tuyết.

Nguồn: People's Daily

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác