Thứ sáu, 25/10/2013, 09:00 (GMT+7)

Gia đình tớ (1)

Ngày bé tớ chẳng ngoan tý nào, không hiểu được ba mẹ yêu thương mình biết bao.

Littlebird
Ảnh: Mun