'Giả trân', 'xu cà na' được Orange chuyển ngữ tiếng Anh thế nào?

Orange tham gia thử thách chuyển ngữ các câu trending sang tiếng Anh mà vẫn giữ được thần thái gốc của iOne.

Thiên Anh - Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác