Giáo viên ngồi máng xúc cần cẩu để vượt lũ đến trường

Đường mang con chữ cho trẻ vùng cao ngập trong nước lũ, nhiều giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú Nậm Mười (huyện Văn Chấn, Yên Bái) phải nhờ máy xúc “cõng” qua.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác