Gil Lê học đòi hất điện thoại giống Song Joong Ki

Cô nàng thể hiện lại phân cảnh hất điện thoại trong phim 'Hậu duệ mặt trời' nhưng kết quả lại "đắng lòng" như bao người.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác