Hari Won thời da ngăm, hát ngọng cách đây 5 năm

Trong một cuộc thi tài năng, Hari thể hiện bài hát 'Qua cầu gió bay' với khả năng tiếng Việt chưa rành rọt như bây giờ.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác