Hậu trường cảnh one-shot hơn 6 phút gây nổi da gà trong 'Gái già lắm chiêu V'

Trường đoạn tâm lý nặng do NSND Hồng Vân và Lê Khanh đóng được quay one-shot và giữ nguyên. Hai nghệ sĩ gạo cội cho thấy bản lĩnh và tài năng khi thoại không vấp và đầy cảm xúc.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác