Hee Chul bị tố là 'phân biệt đối xử' giữa Irene và Momo

Anh chàng dường như bị đánh gục trước aegyo của Momo nhưng khi đứng trước Irene lại có thái độ khác hẳn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác