Hoàng Thùy: 'Người yêu tôi rất hiền và biết quan tâm mọi người'

Trong chương trình 'Showbiz 101', Hoàng Thùy chia sẻ về công việc và tình yêu của cô.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác