Học sinh lớp 9 lên kế hoạch 'học ngày cày đêm' với môn sử

Nhiều bạn sốc khi biết Lịch sử được chọn để thi đầu vào THPT nhưng cũng có bạn hớn hở vì 'Sử là môn tủ của em'.

Huyền Vũ - Thúy Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác