Hot boy, hot girl đua nhau kể kỷ niệm ngốc xít thời đi học

Cùng Kang Phạm, Gia Linh, Diệu Minh, Khắc Minh, Tùng Maru, Phương Quỳnh... ôn lại khoảng thời gian áo trắng trốn học, ăn vụng, quay bài...

Hoàng Anh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác