Huyền My nói tiếng Anh kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực

Đại diện Việt Nam có màn thuyết trình khá trôi chảy khi dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Không có gì quý hơn độc lập tự do'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác