Jackson (GOT7) 'đau tim' vì bị fan chơi hiểm

Một fan giấu con gián đồ chơi vào tập album đưa cho Jackson khiến anh giật nảy vì sợ. Phát hiện sự thật, Jackson xấu hổ che mặt.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác