Quay lại iOne

THPT Thượng Cát

K14 - Mini Skirt (AOA)

Chúng mình là K14 - với những thành viên có niềm đam mê mãnh liệt với K-pop. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như chưa hoàn thiện về kỹ năng, song rất mong nhận được sự cổ vũ và góp ý của mọi người!

Vòng Biểu diễn Top 20

 
 

Vòng Online

 
 

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Vàng

Đồng

Hiện vật

Đối tác truyền thông