Kang Daniel nhảy điệu nghệ các bài hát của nhóm nhạc nữ

'Center quốc dân' rất chịu khó học hỏi các động tác vũ đạo dù đó là nhóm nhạc nữ, sẵn sàng 'bung lụa' khi đi show. 

Mộc Trà

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác