'Kẻ thù của chúng ta là virus, không phải người dân Vũ Hán'

Lucy Huang, một người dân Vũ Hán, không thể về nhà gặp gia đình, rất buồn và thất vọng khi bị ngay chính người đất nước mình kỳ thị.

Video: SCMP

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác