Khách Tây bịt mũi, la ó khi ngửi mùi sầu riêng

Sầu riêng - loại quả có nguồn gốc Đông Nam Á là thách thức với rất nhiều du khách nước ngoài khi nhiều người thấy mùi của nó như trứng thối hay 'như mùi ai đó đánh hơi'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác