Khánh Vy dịch lời 'How you like that' ra 5 thứ tiếng

Khánh Vy chứng minh là 'thánh ngôn ngữ' khi dịch bản hit của Black Pink ra 5 thứ tiếng gồm: Anh, Thái, Hàn, Trung Quốc, Việt Nam.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác