Khi bạn muốn làm dancer nhưng cuộc đời lại bắt làm công nhân

Những màn vũ đạo của anh chàng công nhân xây dựng ở Trung Quốc dẻo chẳng kém B-boy thứ thiệt, thu hút người xem không rời mắt.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác