Khi các thần tượng Hàn hóa thân thành 'vệ sĩ' của fan

Người lo lắng, quan tâm fan nhất là thần tượng, đôi lúc họ còn làm luôn công việc của vệ sĩ khi có cảnh hỗn loạn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác