Thứ sáu, 30/8/2013, 06:00 (GMT+7)

Khi cung hoàng đạo cảm nắng ai đó

Song Tử kiếm chuyện để nói, Sư Tử thì khoe khoang, còn bạn thì sao?

Dạ