Thứ tư, 23/10/2013, 15:42 (GMT+7)

Khi gặp tai nạn

Một câu chuyện đáng để suy ngẫm giữa thời buổi này.

Littlebird
Ảnh: Mun