Khoảnh khắc lũ lụt phá sụp đường cao tốc ở Trung Quốc

Hôm 11/7, đoạn đường cao tốc dài 60m ở huyện Nhưỡng Đường, tỉnh Tứ Xuyên, sụp xuống sau khi nền đường bị mưa lũ xói mòn trong nhiều ngày. Một con đường tạm thời được tạo ra bên cạnh đoạn bị sụp, cho xe qua lại một chiều trong khi chờ sửa đường.

Video: CGTN

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác