Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội... ngu

Bạn sẽ nhận ra những màn thể hiện cool ngầu của mình sẽ không bao giờ thành công nếu có đứa đồng đội hậu đậu "hết phần thiên hạ".

Lê Minh tổng hợp

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác