Kiều Loan nói tiếng Anh trong video gửi Miss Grand International

Á hậu giới thiệu về bản thân, gia đình, quê hương Quảng Nam... bằng vốn tiếng Anh lưu loát. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác