Quay lại iOne

Video

LIVE Vòng biểu diễn

Vòng biểu diễn - Top 20

20 đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội tối 10/11.

TOP 10

CRO$$

CRO$$

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đơn vị THỰC HIỆN

Tài trợ

Đồng