Thứ sáu, 9/8/2013, 17:51 (GMT+7)

Làm thế nào cũng không xinh bằng Rô điệu

Giờ Si phải làm sao?

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Mr Trần

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Trollbongda