Lần đầu được nghe tiếng mẹ qua máy trợ thính, bé sơ sinh mắt rớm lệ

Cô bé rớm lệ khi lần đầu được nghe tiếng gọi yêu thương của mẹ nhờ máy trợ thính.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác