Thứ năm, 24/10/2013, 12:00 (GMT+7)

Lấy người như ba

Lựa chọn kỹ theo lời mẹ dặn sau đây.

Littlebird
Ảnh: Mun