Lisa (Black Pink) 'lì xì' fan bằng màn dance đẳng cấp

Ngày mùng 1 Tết, Lisa tung video thứ 5 của kênh Lili's Film, nhảy trên nền nhạc 'Tomboy' của Destiny Rogers.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác