Thứ năm, 18/7/2013, 09:13 (GMT+7)

Lọ lem có cái kết buồn

Lần này, chiếc giày thủy tinh định mệnh đã không mang lại may mắn cho nàng Lọ Lem.

Gửi truyện dịch/sáng tác của bạn cho iOne vào truyentranh.ione@gmail.com.

Mr.Bull